Perancangan Strategik LINUS 2017-2019

PERANCANGAN STRATEGIK LINUS 2017-2019 LINUS merupakan singkatan bagi Literasi dan Numerasi. Ia merupakan salah satu perkara di bawah bidang NKRA iaitu Keberhasilan Utama Negara. National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikut pendidikan rendah menjelang 2012. Program ini mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah dan masih berjalan sehingga kini. Ini bermaksud, apabila murid masuk ke tahun 4, mereka sudah menguasai asas membaca dan mengira. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggunajawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi … Continue reading Perancangan Strategik LINUS 2017-2019